úvod | literární mosty | soutěž Textík | literární underground | otevřené projekty
Nakladatelství Epika > eshop > uvod

Knihy nakladatelství Epika

Nákupní košík
položek:
cena celkem:
0
0,- Kč

Průhledy

Autor: Karel Příhoda, Hanka Hosnedlová
Obsah: poezie
Vydáno: 2015
Formát, vazba: A5, měkká
Stran: 70
ISBN: 978-80-88113-04-1
Cena: 150,- KčObrazy a kresby: Karel Příhoda
Reprofoto obrazů: Milan Binder
Verše: Karel Příhoda
Hanka Hosnedlová

Pár slov na úvod... Jistě každý zná onu staletími prověřenou pravdu o sklenici do poloviny naplněné vodou, v níž pesimista vidí sklenku poloprázdnou a optimista poloplnou. A stejně tak se liší pohled na svět očima muže a očima ženy. Stejné předměty, zátiší, krajiny, stavby či osoby vyvolávají v nich různé pocity a inspirativní motivace. A pochopitelně také různé textové imprese, reagující na společný objekt. A právě takovým způsobem vznikla tato útlá knížečka, jejímž základem se stal výběr tří desítek obrazů a kreseb - realistických i abstraktních, barevných i černobílých. Jednotlivé obrázkové náměty pak v krátkých čtyřverších refl ektovali jako autoři zvlášť muž a zvlášť žena. Mužskou populaci zastupuje sám autor ilustrační části publikace – výtvarník Karel Příhoda a za ženy svými verši skóruje novinářka a publicistka Hanka Hosnedlová. Snad proto, že ženy jsou z Venuše a muži z Marsu, mají zákonitě každý jinou emoční optiku. Takže i tyto z dojmů a citových refl exí vystavěné textové obrazy jsou u každého jiné, i když slova hovoří o jednom a témže objektu. Pravda ale je, že sem tam se potůčky emocí obou stran setkají u společné hráze a sladí barvy svých názorových signálů do jednoho odstínu. Takový akord souznění je však vzácností, spíše výjimkou potvrzující pravidlo. Jak dalece se obě verze pohledu k sobě přibližují či liší, je potom už na posouzení třetí strany – a to laskavého a vnímavého čtenáře... -o-o-oŽivotní vášní a osudem výtvarníka Karla Příhody (1935) byla hlína. Prosadil se jako uznávaný keramik i jako nápaditý a úspěšný návrhář. V podstatě díky návrhům, v nichž často dominoval Antonín Škoda, jeho dlouholetý spolupracovník a přítel, získala Hrdějovická keramika své zvučné jméno v republice i ve světě. S touto jihočeskou keramičkou, která vzbuzovala stále rostoucí zájem nejen obchodníků, ale i řadových spotřebitelů, byla spojena nejdelší část Příhodova života. Dokonce se stal jejím ředitelem. Ale hlínu a tvůrčí činnost neopustil ani tehdy. Jméno Karla Příhody se ovšem prosadilo v uměleckém světě také individuálně. Vypovídají o tom prestižní ocenění a četné výstavy s jeho účastí, ale i popularita uznávaného výtvarného tandemu, který vytvořil společně s Antonínem Škodou. Keramiku ovšem neodsunul na vedlejší kolej ani po listopadovém sametovém kotrmelci, tentokrát však dal přednost práci na volné noze. Ničivá povodeň v roce 2002 udělala ale čáru přes veškeré Příhodovy plány s hlínou. Nejenže zničila jeho ateliér a výrobky, ale vzala mu i odhodlání v tomto oboru pokračovat. Tvůrčí svět umění však úplně opustit nedokázal, a tak vyměnil keramiku za kresbu, která ho postupem času stále více uchvacovala. Dneska se může pochlubit stovkami obrázků, portrétů, ilustrací a ve výčtu nechybějí ani realizované výstavy. A stále víc přichází na chuť také psanému slovu – v jeho autorské knihovničce již fi gurují jak životopisné a místopisné tituly, tak básnické sbírky a najdete v ní rovněž publikace vzniklé v součinnosti s přáteli z uměleckého světa. Tato knížečka s názvem Průhledy, která je rovněž výsledkem společné tvůrčí práce, zdaleka není poslední. Příhodovy plány do dalších roků jsou totiž i v tomto směru víc než košaté... -o-o-o- Hanka Hosnedlová (1947), která vytvořila druhou polovinu veršů v této sbírce, se naopak věnuje výhradně psanému a mluvenému slovu – ať už jako novinářka, publicistka nebo moderátorka. Má na kontě tisíce článků, reportáží, rozhovorů, fejetonů a recenzí, ale také desítky vydaných knižních titulů, účast ve společných publikacích, nemluvě o dlouhé řadě předmluv a doslovů ke knihám jiných autorů. V polistopadové době připravovala několik roků pravidelné rozhlasové pořady s trampskou tematikou. Píše také poezii a písničkové texty, věnuje se rovněž korektorské práci. Působila a působí v literárních porotách a v neposlední řadě i jako předsedkyně Jihočeského klubu Obce spisovatelů, v Radě celorepublikové Obce spisovatelů či v Syndikátu jihočeských novinářů. Od teenagrovských let zůstává věrná trampingu, ráda a často cestuje jak po republice, tak po světě. Ze svých cest s batohem na zádech po Evropě, Americe, Asii, Australii či severní Africe píše články, reportáže, knihy a připravuje přitažlivé besedy pro veřejnost. A věří, že jí ta slina na toulání ještě aspoň pár let vydrží...


Copyright © 2002 - 2017 EPIKA / Vytvořil Jan Medek