úvod | literární mosty | soutěž Textík | literární underground | otevřené projekty
Nakladatelství Epika > eshop > uvod

Knihy nakladatelství Epika

Nákupní košík
položek:
cena celkem:
0
0,- Kč

AQUA VIVENS

Autor: Jan Maruna
Obsah: poezie
Vydáno: 2015
Formát, vazba: A5, měkká
Stran: 124
ISBN: 978-80-88113-07-2
Cena: 90,- KčPředmluva Básnickou sbírku Aqua vivens (latinsky Čistá voda) jsem pojal jako volné pokračování sbírky Oratio sicut cursus vitae. Básně jsem psal na mozaiky Marka I. Rupnika, hlavně jsem se zaměřoval na Pátera Pia a pak i na další mozaiky. Mozaiky mi poskytla paní Jana Hašková. K Páteru Piovi mne přivedla paní RNDr. Markéta Hlasivcová. Touto cestou těmto vzácným bytostem děkuji, že mi umožnily naplno prožívat tento krásný čas. Otec Pio mne doprovázel po celý život. V letech 1962 a 1963 jsem měl velkou touhu navštívit Otce Pia, ale v té době naše republika byla obehnána ostnatým drátem. K Otci Piovi jsem se přiblížil až v letošním roce, kdy se mi tato událost vybavila. K mozaikám, kde Otec Pio byl, jsem cítil hlubokou úctu. I přesto, že jsem předtím psal básně na kresby a litografi e, nikdy jsem nepsal podle mozaik. Mou pomocnicí byla hudba z dvoudílného životopisného fi lmu Padre Pio. Tušil jsem, že chci napsat básnickou sbírku z obdivu k Páteru Piovi. Jeho touha po Modlitbě Růžence Blahoslavené Panny Marie na mne zapůsobila; mohu říct, že mne zasáhla. Tato modlitba mne totiž k sobě velmi přitahuje. Vzpomněl jsem si, když jsem psal básnickou sbírku Oratio sicut cursus vitae, že jsem během psaní pocítil tak silnou vůni, že jsem přestal psát; myslel jsem, že jsem převrhl lahvičku s voňavkou, ale nic takového jsem nenalezl. Tuto básnickou sbírku jsem psal podle životopisného fi lmu, při psaní mi tekly radostné slzy. Je zajímavé, že radostné slzy mne dosti často v modlitbách navštěvují; když hlouběji vstoupím do modliteb, za mnohé děkuji Páteru Piovi, skrze něhož jsem mnohé v životě pochopil. Tolik let jsem čekal na milost Boží… Chodil jsem kolem myšlenek na básnickou sbírku, myšlenky byly tak silné, že jsem se nemohl na psaní soustředit. Netrvalo dlouho a natáhl jsem si sval na levé noze. Prožíval jsem ukrutnou bolest s nemožností se pohybovat a to byl ten okamžik, kdy jsem začal psát básnickou sbírku Aqua vivens. Bylo zajímavé, že mne bolest nerušila, ba naopak mi dávala možnost napsat dobré básně; viděl jsem před sebou radost. Otec Pio mi byl bližší než kdykoliv předtím. Nejen neschopnost se pohybovat, ale i bolest s modlitbou mi umožňovala hlouběji se ponořovat do Růžence Blahoslavené Panny Marie. Modlím se denně a každý den v modlitbě nacházím novou radost. Protože po modlitbách toužím, otevírám jim svoje srdce, jsou součástí mého života. Je zajímavé, že na jednu mozaiku z brožurky VERSO LA REGGIA DEL RE DEI CIELI napíši nejméně čtyři rozlišné básně, natolik mne tato úžasná interpretace fascinuje. S pokorou se dotýkám slov a snažím se co nejvěrohodněji zaznamenat své myšlenky; myslím si, že mne Otec Pio vede. Žiji s Boží Láskou, podporuje mne v mém sebezdokonalování. Jsem rád, že neumím tolik italsky jako dříve, protože by mne slova odváděla od toho, co bych chtěl napsat, takže jsem psal básně neovlivněn pouze pohledem na mozaiky, ale i tím, co mi mozaiky vyprávěly. Člověk nemá žít svůj život polovičatě, nýbrž naplno se oddat víře a přestoupit v sobě práh směrem k Růženci Blahoslavené Panny Marie, aby dotkl se Božího Srdce. Autor


Copyright © 2002 - 2017 EPIKA / Vytvořil Jan Medek