úvod | literární mosty | soutěž Textík | literární underground | otevřené projekty
Nakladatelství Epika > eshop > uvod

Knihy nakladatelství Epika

Nákupní košík
položek:
cena celkem:
0
0,- Kč

Návrat do zahrady

Autor: Jan Maruna
Obsah: duchovní poezie
Vydáno: 2016
Formát, vazba: B6, měkká
Stran: 132
ISBN: 978-80-88113-37-9
Cena: 120,- KčPředmluva Básnická sbírka Návrat do zahrady vznikla za milos  vé podpory Ducha Svatého, sv. Pátera Pia, sv. Terezie z Avily a z podpory Otce Gorazda. O. Carm. Píši básně z novén, modliteb karmelitánských světců a jejich vzácných myšlenek. Bylo pro mne požehnáním, že jsem mohl psát básně z tak hlubokých pramenů, jejich slova byla pečlivě zaznamenána, aby poselství pro nás bylo skutečné, abychom ho pochopili v čase, ve kterém k nám přichází. Doba je pro nás jiná než doba sv. Terezie z Avily, její myšlenky jsou neuvěřitelně živé, střízlivé a přítomné, zapadají do našeho času. Při psaní básní jsem byl šťastný, že jsem mohl vyjádřit, co cí! m k lidem blízkým mému srdci. V básních oslavuji Pána Ježíše, víru Modlitby růžence Blahoslavené Panny Marie, a lásku k Církvi svaté. Kdybych měl mluvit o modlitbě, co pro mne znamená, řeknu poc vě, že modlitba je celý můj život, ale hlavně posledních několik let mne mohutně oslovuje. Nabízí mi květy Ducha Svatého, jeho modlitby. Náš svět mi připadá takový zvláštní, protože nepřijímá modlitbu. O co by byl jinak šťastnější! Vždyť štěs! nás vede k moudros , rozvážnost k trpělivos , a trpělivost k poznání sebe sama. A my pak bychom mohli ze svých možnos! otevřít lásku pro všechny tvory na světě. Naše láska je Bůh, kterého milujeme, a On nám vrací živou naději, skutečnou modlitbu, při které se nám zachvěje srdce, když se ponoříme do její laskavos . Modlitba je tak neuvěřitelně milá, až nám bere dech, když můžeme se toulat mezi desátky Růžence Blahoslavené Panny Marie. Básně inspirované z Novény k Panně Marii Karmelské. Básně inspirované z Novény sv. Terezie z Avily. Básně inspirované z Novény sv. Terezie z Lisieux. Básně inspirované z Novény Dona Dolinda Ruotoly. K napsání veršů mne inspirovaly: Modlitba Antoina de Saint-Exupéryho, Modlitba sv. Otce Pia z Pietrelciny, Modlitba Terezie Benedikty od Kříže, Ranní modlitba posledních op nských starců, Modlitba sv. Alfonse z Liguori, Modlitba Alžběty od nejsvětější Trojice, Modlitba sv. Augus na, Modlitba sv. Fran ška Seleského, osobnost Vavřince od Vzkříšení, osobnost sv. Otce Pia z Pietrelciny. Básnickou sbírku Návrat do zahrady jsem si vymodlil. Zařazuji do ní III. část, která vznikla z duchovního cvičení v Kostelním Vydří 4. až 7. listopadu 2015. V Historické knihovně Karmelu nám přednášel Páter Jan Maria Vianney Hanáček, O. Carm.

Autor


Copyright © 2002 - 2017 EPIKA / Vytvořil Jan Medek