úvod | literární mosty | soutěž Textík | literární underground | otevřené projekty
Nakladatelství Epika > eshop > uvod

Knihy nakladatelství Epika

Nákupní košík
položek:
cena celkem:
0
0,- Kč

Pod křížem

Autor: Jan Maruna
Obsah: duchovní poezie
Vydáno: 2016
Formát, vazba: B6, měkká
Stran: 102
ISBN: 978-80-88113-47-8
Cena: 100,- KčPředmluva

Básnickou sbírku Pod Křížem jsem napsal s podporou Ducha svatého a svaté Terezie z Avily, jež je blízká mému srdci. První část sbírky, která dala celé knize název, vznikala na duchovním cvičení v klášteře v Kostelním Vydří 15. až 18. června 2016. Duchovní cvičení vedl P. Gorazd Cetkovský, O. Carm. V historické knihovně jsem při přednášce seděl u otevřeného okna pod Křížem Pána Ježíše a se zájmem jsem naslouchal moudrým slovům otce Gorazda. Po přednášce jsem se díval do krajiny a myšlenky na poezii mne unášely ve vánku. Pán Ježíš byl nade mnou a ve mně, a kolem mne se rodilo mnoho živých slov. Dotýkal jsem se jich, zrály v mých myšlenkách. Trhal jsem je s pomocí víry a pokory, snažil jsem se je v sobě uchovávat, než je zaznamenám na papír, abych jim ze sebe dal jen to nejlepší, co ve mně je. Pán mne obdaroval svojí přítomností; byl jsem šťastný, že jsem v jeho dobrých rukou. Slzy stékaly po mé tváři, cí! l jsem, že se mohu kdykoliv opřít o mohutné zdi Carmelu, sahající až k prorokovi Eliášovi. V podobné náladě vznikaly také básně, které jsem shrnul pod název Z myšlenek svatých. Navazují na verše vzniklé v Carmelu a tvoří druhou část této knihy. Nechci to! ž psát básně jen pro sebe, ale i pro spřízněné bratry a přátele v modlitbě. Snažím se, aby do básní vstoupilo mé srdce s okamžiky obrazů, které se mne dotkly. Vkládal jsem do slov, co mi bylo nabídnuto, abych to zaznamenal. Jsem rád, že existuje přátelství a pravda, bez falše a závisti, jak o těchto slovech mluvil otec Gorazd. Autor


Copyright © 2002 - 2017 EPIKA / Vytvořil Jan Medek