úvod | literární mosty | soutěž Textík | underground | projekty | evidence výrobků
registrace | přihlášení
Nakladatelství Epika > jak_vydat_knihu > clanky

Jak vydat knihuTři projekty

Rád bych zde dnes představil tři různé typy knižních projektů...

Samostatný projekt

Jedná se o typ knižního projektu, se kterým se jako nakladatel setkávám nejčastěji. Obvykle je realizátorem autor (může být i investor, například obec nebo nakladatel). Cílem projektu je vydat knihu kterou napsal, často je součástí záměru křest knihy a další propagace. Samotné vydání knihy je hned na začátku zatíženo velkým množstvím negativních vlivů, proto pokud nemáte nějakou výraznou výhodu na vaší straně, nemůžete na tomto záměru vydělat větší peníze a pravděpodobně proděláte. Typické přiklady výhod z praxe ...

1) Knihu se vám podaří prodat ještě dřív než vyjde.
2) Jste zavedený a uznávaný autor. Vaše předchozí kniha byla bestseller.
3) Jste VIP.
4) Dokázali jste výrobní náklady snižit na minimum - neobvykle nízká cena zněkolikanásobila prodej.
5) Kombinace více neobvyklých výhod.

Skupinový projekt

Skupinový projekt patří k další možnosti. Vyžaduje na rozdíl od samostatného projektu organizační schopnosti. Lze na něm bez větších problémů "vydělat" třeba 10 tisíc při dosažení prodeje 100 ks. Z běžné praxe vím, že normální člověk nedokáže prodat víc než 50ks. Ve skupinovém projektu vám ale s prodejem pomohou ostatní účastníci a díky tomu není 100 ks nedosažitelná hranice. Hodně záleží na vašich komunikačních schopnostech a o celkovém nápadu. Asi úplně každý se skupinovým projektem nejen setkal, ale i se do něj zapojil. Mezi skupinové projekty například patří i náše soutěž Textík, i když speciálně ten se spíše řadí mezi projekty kombinované nebo projekt "Tiché písky" HSF klubu, který naše nakladatelství sponzorovalo ...

Kombinovaný projekt

Kombinované projekty jsou v současné době v trendu. Dá se na nich vydělat mnohonásobně víc peněz než na předchozích typech. Kniha se zde dostává do role podpůrného prvku, nikoliv nosného. Díky tomu se samotné vydání knihy stáva pozitivním, nikoliv negativním vlivem jako v předchozích dvou případech. Mezi kombinované projekty lze například řadit řadu vzdělávacích přednášek. Kniha přednášejícího zvedá jeho prestiž. Ten následně sklidí nejen větší uznání, ale i mnohem větší odměnu. 10 tis. za dvě hodiny mluvení není nic neobvyklého ... Mezi kombinované projekty našeho nakladatelství patří napřiklad literární soutěž TEXTÍK nebo třeba knižní bestseller Báje a pověsti. Výhledově připravujeme další dva projekty patřící do této kategorie. Typickými prvky kombinovaných projektů je, že spojují dohromady různé oblasti "lidského tvoření". To vyžaduje rozáhlejší znalosti a cit napříč lidskou existencí.

Shrnutí

Jak jsem v předchozích článcích uvedl, výsledky vaší snahy vždy ovlivní pozitivní trendy a negativní vlivy. To jestli budete úspěšní nebo ne, záleží hodně na vás. Buďte tedy dobrými mořeplavci a pozorovateli svého okolí a neúnavnými experimentátory. Jak jsem dále uvedl, v trendu jsou kombinované projekty, které vyžadují rozsáhlejší znalosti a zkušenosti, ty lze získat například realizací jednoduších projektů. Začněte u sebe, postupujete k druhým a nakonec začněte sloužit vyšším principům tvoření bude-li vám to dáno ...

Příště si rozebereme do detailu samostatný projekt ...


Copyright © 2002 - 2017 EPIKA / Vytvořil Jan Medek