úvod | literární mosty | soutěž Textík | underground | projekty | evidence výrobků
registrace | přihlášení
Nakladatelství Epika > jak_vydat_knihu > clanky

Jak vydat knihuJak uspět ve vašem záměru?

Pokud zde chci mluvit o úpěchu, je nutné hned na záčátku říct, že je to záležitost tajemná a vzácná. Z jeho podstaty vyplývá, že úspěšný nemůže být každý. Dokonce opravodvého úspěchu dosáhne jen malé procento lidí.

Zde několik autoreflexí ...

1) Nechoďte s davem

Lidé se naučili o věcech nepřemýšlet a přímají je od autorit automaticky a také se chovají skupinově. Sdružují se ve velkých nebo malých skupinách, vždy je v tom ale míra automatiky. Vychází to možná trochu z kultu autoritářství. Neboli žijeme ve společnosti, která vytváří iluzi autority a pomocí této představy se lidé ovládají a řídí - rodiče ovládají nebo řídí děti, šéfové zaměstnance apod... Pokud by lidé autority, potažmo hirearchii, neuznávali, vznikla by anarchie a z chaosu by nemohli vzejít vyšší věci. (někteří lidé si pletou anarchii se svobodou) Domnívám se, že úspěch jednotlivce nespočívá ve skupině fungující v hirearchii, nýbrž v silné osobnosti a její inteligenci, pracovitosti, cílevědomosti, odvaze, nadšení apod.

2) Produkt

Současné spotřební společnosti, která nemá čas na nic, nenabízejte a neprodávejte výrobek (knihu), nabídněte jim Produkt. Produkt je něco víc než jen výrobek nebo služba. Je to promyšlená soustava výrobků, služeb a samozřejmě i obalového materiálu, kterým nutně nemusí být jen klasická knižní obálka... Svojí podstatou řeší nějakou zásadní obecně "uznanou oblast" lidského života. Jedním z největších skrytých problémů současné doby je jedna podstatná věc, o které se nemluví. Ohromné množství výrobků, které nás obklopují, stojí jen na několikati zásadních evolučních objevech. Ty do základu změnily veškeré lidské žití. Pokud budete chtít, aby váš produkt byl opravdu úspěšný, budete muset porozumět tomu co se skrývá za tím ohromným množstvím, které nás dnes obklopují. Pozornost je stále upoutávána napovrch. Tento fakt a problém se může stát základním kamenem vašeho úspěchu ...

3) Cílení

Dobře zacílit, znamená prodat hned na začátku víc než je nezbytně nutné. Existuje celá řada pomůcek ke zvýšení prodeje. Cílení se mi ale jeví jako nejzásádnější. Pokud jste ostrostřelec může se váše odměna ztisícenásobit. Neexistuje žádný návod jak dobře zacílit. Je to věc alchymie. Osobně využívám metodu poskus omyl. Trefení se do středu však vyžaduje i velkou dávku intuice. Každopádně věřte že i vaše snažení je snahou trefit se do středu a věřte že pokud by se vám to jen jednou podařilo, bude to pro vás mít nedozírný přínos. Proto se z každého lovce po čase stane ostrostřelec jednoduše proto, že se trefit do černého středu vyplatí mnohonásobně víc než se trefit jen do terče.

4) Cena

Podivejme se na cenu tentokráte ze dvou trochu jiných úhlů. Existuje obecně uznávaná hodnota věcí. Například nové auto stojí určitě víc než 100.000 Kč a luxusní sporťák určitě víc než milion. Obecná hodnota věcí se odvíjí od cen velkých výrobců. Pokud se s cenou u vašeho výrobku dostanete pod tuto cenu. Můžete tak významně zvýšit její prodejnost. Další z mého pohledu ještě významnější faktor je, že existuje pomyslná cenová hranice. Je to cena ze kterou výrobek bez váhaní koupíte. Ideální stav je když je výrobek tak atraktivní a jeho cena tak nízká, že ho bez váhání zákazník koupí. Zákazník pak často koupí i do zásoby a pro známé. Takový stav může dle mých předpokladů prodejnost ještě brutálně navýšit. Tuto obchodní strategii například objevíte u obchodních řetězců s potravinami.

5) Světové trendy poslední doby které mě baví

Zadlužené státní správy se přilepily na velké firmy, které je finančně udržují při životě, to znamená, že jsou zde tendence z nich vytřískat co nejvíc, tím se ceny výrobků a služeb drží nad skutečnou hodnotou a díky tomu vznikl poměrně zajímavý ekonomický prostor pro malé firmy, které se zabývají malovýrobou. To je moc fajn, že vedle gigantů mohou dobře fungovat i ti malí.

Druhým dlouhodobým světovým trendem je, že vedle hotových výrobků si můžete koupit i jednotlivé součástky. A koncový výrobek se nakonec sestavit sámi a ušetřit tak v některých případech nemalé peníze. Tento fakt umožňuje bez velkých investic, při vynaložení většího úsilý, realizovat prakticky jakýkoliv záměr. Svět nám tedy v současné době nabízí nepředstavitelné možnosti. Děkujeme Světe za to!Copyright © 2002 - 2017 EPIKA / Vytvořil Jan Medek