úvod | literární mosty | soutěž Textík | underground | projekty | evidence výrobků
registrace | přihlášení
Nakladatelství Epika > jak_vydat_knihu > clanky

Jak vydat knihu
Sféra tvoření

Předmluva

Moje poslední představa o světě podložená vlastní zkušeností a výpovědmi dalších lidí... Na začátku je třeba napsat, že svět, poznání, nepovažuji za nic trvalého a statického. Obecné povědomí je, že je tu zeměkoule a ta je statická a změny na ní jsou velmi nepatrné. Já se přikláním k verzi, že tu možná zeměkoule je, ale svět ve kterém žijeme, frekvenční pásmo, nám neumožňuje běžně zeměkouli vidět, ta je mimo naše žití. To co každodenně prožíváme se neodehrává na oběžné dráze kolem zeměkoule, proto nepovažuji toto poznání za významné pro normální pozemský život. Mnohem zásadněji vnímám samotný proces vnitřní změn, které se nám odehrávají před očima. Je třeba uvést, že různá frekvenční pásma, tzv. sféry, mají své odlišné zákony a pokud se budu snažit něco vysvětlit, tak se zaměřím pouze na jednu konkrétní sféru. Je třeba ale chápat, že i zkoumání konkrétních sfér vede třeba k poznání, ale rozhodně to není skutečné poznání, jen dočasné pochopení. Ten samotný proces pochopeni se odehrává taky ve sféře a ta stejně jako všechny ostatní se rozprostírá do nekonečna. Proces poznání je tedy myšlenkový model, kterým se nesmíme nechat chytit a je třeba brát ho jen jako cosi, co je vyjádřením naší podstaty - touhy po poznání. Toliko předmluva, zde samotný poslední představa, náhled z jedné velmi zajímavé sféry, kterou máme pravděpodobně všichni někde ve vnitřním vesmíru sebe sama...

Vlastní text
Podle mých posledních pozorování je mistroství stav mysli, kdy není "blokem" oddělena od Boha (Jsoucna).
Přímý spoj mysli s Bohem, je samotný proces tvoření.
Představte s ohromnou kouly na jejíž okraji stojíte a upřeně do ní hledíte.
V procesu našeho zahledění do koule - Jsoucna - Boha, Bůh tvoří veškerou realitu.
Existují postupy jak tento stav hypnózi uvést do nerovnováhy.
Jeden ze známých způsobů je "nekonečné opakování".
Takže dnes už víte, že nekonečným opakováním nevědomý, zhypnotizovaný, uhranutý Bohem, může prozřít, toto si uvědomit a stát se mistrem, ať už je to na jakékoliv úrovni.
Realita je tedy tvořena součiností vědomí s Bohem.
Velmi jednoduše: Vaše duše má přání, to vyšle do Boha a ten přání zrealizuje, tomu se běžně říká prožitek.
To jak rychle a jakým způsobem se to děje záleží na dalších okolnostech. Základ reality je toto a mají to tak všichni živí tvorové jen jsou uktovněni v různých spektrech sfér. Podle tohoto tedy nezáleží na vaši inteligenci, protože nic jako inteligence neexistuje. Jste tu jen vy a Bůh. Není důvod mít malé seběvědomí. Vy prožíváte své přání, které Bůh tvoří, není tu žádný prostor pro lidskou hloupost!

Zkušenost: v době těsně před probuzením, kdy vědomí není ještě zapouzdřené, v polospánku, když pošlete otázku, či přání, vrátí se vám kompletní řešení okamžitě zpět ve formě vize (dar vizionářství). Ve skutečnosti tvoření nevzniká tak, že byste něco vytvořili vy. Bůh vám to posílá hotové. Geniové to vidí okamžitě a normální lide s bloky mají dojem procesu myšlení, stavění a podobně, to je ale iluze, stejně jako čas. Například Nikola Tesla uviděl komletní řešení elektromotoru. Nic nevýmýšlel! Myšlení je na nic. Proč věci vymýšlet, když to není třeba? (I tak se často musím velmi soustředit, abych vytvořil něco co má hodnotu.) Bezpochyby to máte stejně!

K čemu je to dobré toto vědět?
Že váš život je součiností vašich přání s Bohem?
V jistém smyslu svou realitu můžete tvořit jak chcete. Stačí se víc otevřít.
Připusťte tu možnost, že realita není to co jste si mysleli a co vám všichni říkali ...
Není to samozřejmě o tom se v něčem utvrzovat, ale spíše se v ničem neutvrzovat ... nebránit ... být pozorný.
Méně myslet a více věřit, naslouchat sám sobě, pozorovat a přát si, soucitně akceptovat své bloky ... časové zpoždění a komplykace.
Nakonec se vám ale může splnit jakkoliv prapodivné a nesmyslné přání, zkuste to, ne pro to samotné přání, ale pro vaše pochopení, že se to doopravdy děje.


Toto je nejzákladnější sféra - sféra tvoření. Tato sféra prostupuje každý okamžik našeho života ...
Pochopení podstaty tvoření je velmi důležité na cestě k osvobození ...
Osobně vnímám proces tvoření za jeden z nejpozitivnějších, pokud probíhá v souladu s duší.

Klíč: Pokud připustíme možnost, že přání je možné realizovat mnohem rychleji než si dokážeme představit ...
Tak proč bychom nezapracovali na tomto přání ... Chceme aby se naše přání realizovala mnohem rychleji než teď!

Je třeba ještě dodat, že výklad je vedem pouze v jednom kanále a k lepšímu vysledku je třeba naráz fungovat ve více najednou.
Tomu se říká součinnost. Na to téma třeba příště, aby byl užitek z textu co nejlepší.


Copyright © 2002 - 2017 EPIKA / Vytvořil Jan Medek