úvod | literární mosty | soutěž Textík | literární underground | otevřené projekty
Nakladatelství Epika > underground > autor(ka)

Literární underground

JC senior

Zaměření:
web: http://
Naposledy přihlášen: 03.04.2017
Žije v Jihomoravském kraji

Napsal o sobě:
nostalgický epigon starých mistrů


Copyright © 2002 - 2017 EPIKA / Vytvořil Jan Medek